Hifu คืออะไร?

Hifu คือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการยกกระชับใบหน้าจากริ้วร่อยเหยี่ยวย่นบริเวณต่างๆของใบหน้าเช่น  ยกคิ้วตก ยกแก้มย้อย ลดเหนียงและยกลำคอ หรือทุกส่วนของใบหน้าและลำคอ โดยใช้คลื่น ultrasound เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งพลังงานเข้าลึกถึงชั้น SMAS หรือชั้นพังผืดใต้ผิวหนัง เกิดการหดตัวของชั้นพังผืด จึงเกิดการยกกระชับ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการสร้าง collagen ใหม่ด้วย โดยไม่มีผลข้างเคียง ไม่เจ็บ กลไกการทำงาน ส่งพลังงานเข้าลึกถึงชั้น SMAS หรือชั้นพังผืดใต้ผิวหนัง (ซึ่งลงลึกไปกว่าชั้นที่ร้อยไหม) เกิดการหดตัวของชั้นพังผืด จึงเกิดการยกกระชับ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการสร้าง collagen ใหม่ด้วย โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

ระยะเวลาการทำ และผลที่ได้รับหลังจาก Hifu ?

ใช้ระยะเวลาทำต่อครั้งประมาณ 30 นาที โดยไม่ต้องทายาชา เห็นผลยกกระชับตั้งแต่ครั้งแรกหลังทำทันทีประมาณ 20-30% และจะยิ่งยกกระชับขึ้นเรื่อยๆจนถึง 100% ในระยะเวลา 2-3 เดือน และยกกระชับอยู่ได้ประมาณ 1 ปี

✓ ทำแล้วเห็นผลทันที
✓ ผลยิ่งชัดเจนขึ้นใน 2-3 เดือน
✓ ทำแล้วอยู่ได้นานถึง 8-12เดือน
✓ ใหม่กว่าเทอมาจ
✓ ใหม่กว่าอัลเทอร่า
✓ ไม่เจ็บเหมือนเลเซอร์ยกกระชับแบบเดิมๆ
✓ ไม่มีผลข้างเคียง

ข้อปฏิบัติหลังจากทำ Hifu ต้องปฎิบัติอย่างไร ?

หลังจากรับบริการ อาจรู้สึกว่าผิวแห้งลงเพียงเล็กน้อย ให้ทาครีมบำรุง เพื่อเพิ่ม ความชุ่มชื้น และควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF 30 ขึ้นไป หลังการรักษาสามารถแต่งหน้า และทำกิจกรรมได้ตามปกติ

ราคา Hifu 100 ช็อต : 3,900 บาท

จองคิวเข้ารับบริการได้ที่นี่ !